เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์

บริษัท ถ้วยทองโอสถ จำกัด มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำระดับโลกในตลาดยาหม่อง    โดยเราจะทำการผลิตยาคุณภาพด้วยราคาที่เหมาะสม และตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า  สร้างภาพลักษณ์ และความน่าเชื่อถือที่ดีในใจของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี

ความเป็นมา

“ยาหม่องตราถ้วยทอง” ผลิตภัณฑ์ที่คนไทยคุ้นเคยกันดีนั้นถูกคิดค้นขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2487 ภายในร้านขายของชำลี้เปงเฮง ซึ่งตั้งอยู่ในย่านตลาดพลู กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์ให้เป็นยาที่มีสรรพคุณในการบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ แมลงกัดต่อย อาการวิงเวียนศีรษะ และคัดจมูกเนื่องจากหวัด เมื่อผลิตออกมาขายก็มีการปรับปรุงสูตรให้เหมาะสม จนกระทั่งได้สูตรที่มั่นใจ จากนั้นในปี พ.ศ. 2493 ได้จดทะเบียน “บริษัท ถ้วยทองโอสถ จำกัด” กับกระทรวงพาณิชย์ และทำการขึ้นทะเบียนยากับสำนักคณะกรรมการอาหารและยา โดยแรกเริ่ม บริษัท ถ้วยทองโอสถ จำกัด ตั้งอยู่ในตึกแถวบริเวณสำเหร่ เพื่อทำการผลิตยาขายให้กับประชาชนทั่วไป

ต่อมาในปี พ.ศ. 2511 บริษัท ถ้วยทองโอสถ จำกัด ได้ย้ายที่ทำการมาอยู่บนถนนจรัญสนิทวงศ์ เขตบางกอกใหญ่ และได้ดำเนินการผลิตมาจนกระทั่งปี พ.ศ. 2542 บริษัทจึงได้ยื่นขอรับการตรวจมาตรฐานการผลิตยาที่ดีจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และได้รับการรับรองในปีนั้น

ในปี พ.ศ. 2551 บริษัท ถ้วยทองโอสถ จำกัด ได้ย้ายที่ทำการผลิตยาอีกครั้งหนึ่ง เพื่อปรับปรุงสถานที่ผลิตให้รองรับมาตรฐานการผลิตยาที่มีความเข้มข้นขึ้น โดยได้ย้ายมาผลิตยา ณ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี และได้รับรองมาตรฐานการผลิตยาที่ดี ตามมาตรฐาน PIC/S ซึ่งเป็นมาตรฐานโลกที่มีประเทศสมาชิกในมาตรฐานนี้ทั่วโลก ทั้งในทวีปยุโรป อเมริกา ออสเตรเลีย แอฟริกา และเอเชีย

โรงงานยาหม่องตราถ้วยทอง

โรงงานตั้งขึ้นอย่างถูกต้องตามกฏหมายและมาตรฐานโรงงานยาของกองควบคุมยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาโรงงานมีความสะอาด ปลอดภัย ตามหลักเกณฑ์ที่สากลกำหนด

ใบรับรอง

ยาหม่องตราถ้วยทอง อยู่คู่คนไทยมานานกว่า 70 ปีเราได้รับการรับรองมาตรฐานมากมายทั้งในประเทศและต่างประเทศในระดับสากล

ใบรับรองมาตรฐานฮาลาล

คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

ใบรับรองรับ Thailand Trust Mark

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 

ใบประกาศเกียรติคุณ

 
กระทรวงอุตสาหกรรม
 

ใบรับรอง GMP Compliance

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข